Search

Privacy Policy

  /  Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมาตรการต่างๆ
ที่ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยและได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ และในระหว่างการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและเรื่องราวจากเรา
เราจำต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ และเราอาจจัดเก็บช้อมูลวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ที่นำคุณมาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่คุณดู โดยข้อมูลจะถูกใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้านโยบายเมื่อเวลาผ่านไป ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเข้ามาตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงได้

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราดำเนินการการรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล ของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ วันเดือนปี เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่พาสสปอร์ต หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อ ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูล เหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา เป็นต้น

คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ข้อความสั้นๆ ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้คือ ประการแรก
จะมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราแบบกำหนดให้เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณ
โดยจะช่วยให้เราสามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้อีกครั้ง ประการที่สอง คุกกี้จะศึกษาพฤติกรรมการเรียกดูเว็บไซต์นี้ของคุณ
ทำให้เรายิ่งเข้าใจถึงความสนใจของคุณมากขึ้น และนั่น ทำให้เราสามารถเสนอสิ่งที่คุณน่าจะสนใจได้ต่อไปในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม คุกกี้
จะไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในเครื่องของคุณได้
นอกเหนือไปจากข้อมูลที่คุณต้องการหรือสมัครใจให้กับเราในขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา โดยส่วนใหญ่
คุกกี้จะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ประเภทนี้เรียกว่า “เซสชั่นคุกกี้”

อย่างไรก็ตาม “คุกกี้ถาวร” จะคงอยู่ในเครื่องพีซีของคุณจนกว่าคุณจะลบคุกกี้เหล่านี้ออกหรือคุกกี้หมดอายุ เมื่อคุณใช้บริการนี้
ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปิดกั้นหรือลบคุกกี้
หากคุณเลือกที่จะปิดกั้นหรือลบคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างของเรา และจะส่งผลต่อผลการทำงานของเว็บไซต์ของเราบนระบบของคุณ
นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้ในการแสดงโฆษณาของเรา ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งคุณสามารถยกเลิก

ลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเรา อาจมีการแสดงลิงก์เพื่อต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เราจะไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยง ลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการให้บริการและจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางเว็บไซต์สยามอาชีพ ไม่สามารถ ควบคุม
กำกับ จัดการดูแลได้ และมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาแต่ประการใด จะไม่รับผิดใดๆ
เกี่ยวกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น เพราะฉะนั้น การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้นโยบายฉบับนี้ ถือว่าหมดลงทันที
จึงโปรดใช้เว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง และศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเสมอ

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั่วไป

การแสดงความคิดหรือข้อเสนอแนะในการตอบความคิดเห็นต่างๆ อ้างอิงถึงบุคคลที่สาม ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ การใส่ลิงค์ url
เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ผิดต่อศีลธรรม กฎหมาย ลิขสิทธิ์ของไทยเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์ phsthailand.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย
ความเสียหายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง
ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

X